Framtidens Solel

Köping

Solkartan visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag har för att ta till vara på solenergin på just ditt tak.

Solkarta Köping

Köpings solkarta hittar du på Köping kommuns hemsida.

Så här fungerar solkartan

1. Sök rätt på aktuell byggnad genom att zooma i kartan.

2. Klicka på den byggnad du är intresserad av för att se dess förutsättningar. En dialogruta öppnas.

3. I det uppskattade elpriset ingår energiskatt, moms och överföringsavgift. Den angivna arean är hela takets area med goda eller mycket goda förutsättningar. Du kan justera elpris och area i dialogrutan med hänsyn till dina förutsättningar.

Solkartan ger en grov ekonomisk uppskattning baserat på statistik för solinstrålning, inmatad area och uppskattat elpris. Färgerna i solkartan och dialogrutan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

Det är viktigt att du som företagare för in bruttovärdet för just dina elkostnader för att få en rättvisande kalkyl. Företag är ofta inte momspliktiga och har lägre energiskatt.

Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer noggrann bedömning. Denna behöver även omfatta en översyn av takets konstruktion avseende bärighet, vind- och snölaster med mera.

Länsstyrelsen kan ge ekonomiskt stöd till installation av solceller. Information och ansökningshandlingar finns på Länsstyrelsens webbplats.