Framtidens Solel

Kumla

Solkarta Kumla

Kumlas solkarta hittar du via länken nedan.

Beräkna årligt värde av solel eller solvärme

  1. Hitta ditt hus i solkartan – Hitta den aktuella byggnaden genom att zooma in och leta i kartbilden, eller genom att söka på adress.
  2. Klicka på byggnaden – Klicka på ditt hus i kartan. Nu får du se den solstrålning i kilowattimmar (kWh) som träffar byggnadens tak. Ju rödare färg desto högre solinstrålning. Observera att kartan inte tar hänsyn till skuggning av vegetation, skorstenar och liknande.
  3. Beräkna el- eller värmeproduktion. Klicka på länken. Nu får du fram den mängd värme eller el som är möjlig att producera. Årlig energiproduktion samt ekonomisk besparing visas.
  4. Kryssa för om du är privatperson eller företag.
  5. Kryssa i om du vill få information om solel eller solvärme.
  6. Välj den aktuella solinstrålningen
  7. Klicka på solstrålning för den yta som är tänkt för solvärme eller solelanläggning.