Framtidens Solel

Motala

Använd solkartan så här

Solkartan är framtagen för tätorterna Motala och Borensberg. Zooma in på kartan till fastigheten du är intresserad av, eller skriv in adressen i sökrutan uppe till höger i kartvyn. Färgerna representerar hur stor beräknad solinstrålning som kan nå olika delar av ditt tak. Eventuell skuggning från andra fastigheter, skorstenar, växtlighet med mera är inte medräknat. Röd färgskala representerar mycket god solinstrålning och blå dålig solinstrålning. Grå ytor är inte beräknade.

Den solkarta som tagits fram är en enklare form av solkarta. Solinstrålningen är endast beräknad på takytor och utan att ta hänsyn till skuggor. Solkartan är tänkt att ge en indikation om hur mycket energi du som fastighetsägare kan producera på ditt tak, för att visa vad som är möjligt.

Beräknade värden visar genomsnittlig solinstrålning för åren 1999-2009, baserad på data från SMHI. Årliga variationer av väder och temperatur påverkar. Solkartan baseras på en karta från 2010, så byggnader uppförda efter det är inte solberäknade.