Framtidens Solel

Örebro

Så här går du tillväga för att se dina förutsättningar för elproduktion

Sök rätt på aktuell byggnad (genom kartan eller genom att söka på adress)
Klicka på byggnaden för att se dess solinstrålning
Klicka på länken”Beräkna din solel- eller solvärmeproduktion”
Fyll i om du är privatperson eller företag
Fyll i om intresset är solel eller solvärme
Klicka på den solinstrålning som motsvarar aktuell takyta för solel eller solvärme
Utläs årlig energiproduktion och ekonomisk besparing