Framtidens Solel

Stockholm

Använd solkartan så här

Klicka på din byggnad så ser du potentialen för solel och solvärme (kWh) uträknat ifrån schabloner. Färgskalan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

Du har själv möjlighet att ändra storleken på installationerna genom att ändra ytan i informationsrutan.